head_bn_item

فرهنگ شرکت

نوآوری

نوآوری می تواند به توسعه منجر شود

انجام شده

مبارزه و پیروزی در اجرای سریع است

تیم

شکوه تیم افتخار خودش است

مقدار

وجود باید ارزش آفرینی کند

ماموریت شرکت

خدمت به مشتریان ، الهام بخشیدن از همسالان ، بازگشت به جامعه و انعکاس ارزش

چشم انداز شرکت

در زمینه تجارت به یک شرکت کلاس جهانی جامع تبدیل شوید

سیاست مدیریت

مردم گرا ، با تکیه بر پیشرفت فناوری

خط مشی کیفیت

کیفیت عالی ، پیگیری کامل

سیاست زیست محیطی

رعایت قوانین و مقررات ، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف ، ایجاد اقتصاد سبز